کنترل کیفیت

  • کنترل کیفیت عملکرد پرسنل
  • کنترل ارائه محصولات نهایی در مجموعه کافه
  • کنترل سلامت و کیفیت ابزارها و دستگاه‌ها