برشته‌کاری یا رست قهوه

دان قهوه به بذر گیاه قهوه گفته می‌شود که منبع قهوه است. این شفت درون میوه قرمز یا بنفشی قرار دارد که اغلب به عنوان گیلاس نامیده می‌شود.

رست Roast را می توان برشته کردن دان قهوه معنی کرد. دان قهوه سبز را می‌توان به چندین درجه رست کرد تا طبق نیاز به قهوه ای که داریم تبدیل می‌شود.

۳- میان‌تیره‌برشت / Medium-dark

۴- برشتگی تیره /Dark Roast

۱- روشن/ light

۲- میان‌برشت / medium

دیدگاهتان را بنویسید