فرهنگ قهوه‌نوشی در ایران

قهوه از زمان صفویه، حدود قرن ۱۶ میلادی وارد ایران شد و از همان زمان یکی از نوشیدنی‌های محبوب مردم ایران بوده است.

به تدریج قهوه‌خانه شکل گرفتند. قهوه خانه به صورت مردمی و عمومی اش در ایران در دوره صفوی شکل گرفت. برخی از سیاحتگران اروپایی که در این دوره به ایران آمده بودند. در سفرنامه های خود از قهوه‌خانه و چایخانه صحبت کرده اند.

ایرانیانی که برای زیارت به مکه و اماکن مقدسه به کشورهای اسلامی و ترکیه عثمانی مسافرت می کردند. با قهوه آشنا شدند و آن را به ایران آوردند. در ابتدا قهوه نوشی در ایران عمومیت نداشت. و مصرف آن فقط در دربار مرسوم بود. پس از آن اندک اندک قهوه‌نوشی میان برخی از اقشار مردم به ویژه نخبگان و اعیان رسم شد. به همین سبب مکان هایی که قهوه درست می کردند، به قهوه خانه معروف شدند.

coffee

دیدگاهتان را بنویسید