آنچه در شکل‌گیری بن‌مانو (تاریخچه) گذشت

.

۱

تابستان ۱۳۹۲ شمسی

این فعالیت از آن جهت بود تا تنها به یک سوال پاسخ دهد، نیاز مصرف‌کننده چیست تا دغدغه‌ای برای تولید باشد.

تاریخچه

۲

زمستان ۱۳۹۴ شمسی

تصمیم‌گیری در رابطه با انتخاب برند، نحوه تولید، بسته‌بندی، شیوه انجام کار و … تا قهوه‌‌ای با بسته‌بندی شکیل و درخور شایستگی مصرف‌کننده ایرانی تولید شود.

تاریخچه

۳

تابستان ۱۳۹۵ شمسی

راه‌اندازی اولین خط تولید

۴

بهار ۱۳۹۶ شمسی

۵

زمستان ۱۳۹۶ شمسی

۶

بهار ۱۳۹۷ شمسی

راه‌اندازی فروشگاه آنلاین بن‌مانو و امکان فروش آنلاین محصولات