bonmano coffee

پنجمین همایش کمپین من_طراحم در برج آزادی

کمپین «من یک طراحم» یک حرکت فرهنگی و غیرانتفاعی است که توسط مرکز طراحی اسپیرال راه اندازی شده و در آن بخشی از دغدغه‌های شغلی روزمره طرا...

ادامه مطلب