سبد خرید

    محصول قیمت تعداد قیمت کل
× قهوه فرانسه قهوه فرانسه ۷۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
× قهوه ترک قهوه ترک ۴۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
× نورسکا ۹ صبح بسته‌ ۲۴ عددی ۹۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
× کافی میکس ۱*۳ با شکر قهوه‌ای بسته ۲۴ عددی ۹۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان

مجموع کل سبد خرید

قیمت کل ۳۲۶,۰۰۰ تومان
مجموع ۳۲۶,۰۰۰ تومان (شامل ۲۶,۹۱۷ تومان مالیات بر ارزش افزوده)