.

اگر مایل هستید به عنوان نماینده و عامل فروش شرکت بن‌مانو، فعالیت کنید؛ لطفا فرم زیر را تکمیل کنید تا همکاران ما، در اولین فرصت، با شما تماس بگیرند.
  • مشخصات فردی

  • منابع زنجیره‌ی تامین

  • ساختار و سیستم فروش

  • فعالیت شرکت